ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ บ. 62/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองนครราชสีมา
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 2 ตุลาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายพิทักษ์ ศุุภเลิศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ที่ 1 กับพวกรวม 3 ราย
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย