ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ บ. 350/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 18 ธันวาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : พันตำรวจโทสุริยันต์ พุฒแก้ว
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการ 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 1 และพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย