ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ 1987/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 444/2561
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 18 ธันวาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สวมสิทธิแทนธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร (ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ สาขากรุงเทพมหานคร เดิม)) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง