ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ 536/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองนครศรีธรรมราช
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 18 ธันวาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกรวิศวกรรมคอนกรีต โดยนายศรีกร เกื้อหนุน
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลเมืองท่าข้าม
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : สัญญากับทางราชการ