ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

สถิติคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุด
สถิติคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุด

สนับสนุนการแสดงผลที่สมบูรณ์ใน IE9 ขึ้นไป ดาวน์โหลด IE9 หรือ ดาวน์โหลด Chrome





ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561