ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สถิติคดีปกครอง
สถิติคดีปกครอง

สนับสนุนการแสดงผลที่สมบูรณ์ใน IE9 ขึ้นไป ดาวน์โหลด IE9 หรือ ดาวน์โหลด Chromeคดีรับเข้าทั้งหมด คดีแล้วเสร็จ
ศาลปกครองสูงสุด 48,948 36,559
ศาลปกครองกลาง 54,166 47,932
ศาลปกครองเชียงใหม่ 8,703 7,224
ศาลปกครองสงขลา 7,011 6,570
ศาลปกครองนครราชสีมา 9,046 8,151
ศาลปกครองขอนแก่น 9,809 8,784
ศาลปกครองพิษณุโลก 6,097 5,335
ศาลปกครองระยอง 5,693 4,742
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 6,306 5,506
ศาลปกครองอุดรธานี 3,634 3,157
ศาลปกครองอุบลราชธานี 5,264 4,360
ศาลปกครองเพชรบุรี 1,829 1,607
ศาลปกครองนครสวรรค์ 1,021 641
ศาลปกครองสุพรรณบุรี 217 116
ศาลปกครองภูเก็ต 535 249
ศาลปกครองยะลา 420 331

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563