ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

สถิติคดีปกครอง
สถิติคดีปกครอง

สนับสนุนการแสดงผลที่สมบูรณ์ใน IE9 ขึ้นไป ดาวน์โหลด IE9 หรือ ดาวน์โหลด Chromeคดีรับเข้าทั้งหมด คดีแล้วเสร็จ
ศาลปกครองสูงสุด 42386 30586
ศาลปกครองกลาง 47320 42410
ศาลปกครองเชียงใหม่ 7316 6522
ศาลปกครองสงขลา 6445 5992
ศาลปกครองขอนแก่น 9100 7862
ศาลปกครองนครราชสีมา 8119 7201
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 5484 4720
ศาลปกครองพิษณุโลก 5390 4927
ศาลปกครองระยอง 4738 4065
ศาลปกครองอุดรธานี 2941 2379
ศาลปกครองอุบลราชธานี 4425 3848
ศาลปกครองเพชรบุรี 1435 1208
ศาลปกครองนครสวรรค์ 437 272

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561