ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

สถิติคดีปกครอง
สถิติคดีปกครอง

สนับสนุนการแสดงผลที่สมบูรณ์ใน IE9 ขึ้นไป ดาวน์โหลด IE9 หรือ ดาวน์โหลด Chromeคดีรับเข้าทั้งหมด คดีแล้วเสร็จ
ศาลปกครองสูงสุด 40659 29363
ศาลปกครองกลาง 46092 41090
ศาลปกครองเชียงใหม่ 7080 6370
ศาลปกครองสงขลา 6326 5840
ศาลปกครองขอนแก่น 8890 7703
ศาลปกครองนครราชสีมา 7938 7065
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 5313 4544
ศาลปกครองพิษณุโลก 5282 4827
ศาลปกครองระยอง 4570 3931
ศาลปกครองอุดรธานี 2786 2215
ศาลปกครองอุบลราชธานี 4276 3746
ศาลปกครองเพชรบุรี 1360 1126
ศาลปกครองนครสวรรค์ 367 212

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561