ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สถิติคดีปกครอง
สถิติคดีปกครอง

สนับสนุนการแสดงผลที่สมบูรณ์ใน IE9 ขึ้นไป ดาวน์โหลด IE9 หรือ ดาวน์โหลด Chromeคดีรับเข้าทั้งหมด คดีแล้วเสร็จ
ศาลปกครองสูงสุด 48,070 34,864
ศาลปกครองกลาง 53,111 47,088
ศาลปกครองเชียงใหม่ 8,529 7,023
ศาลปกครองสงขลา 6,943 6,471
ศาลปกครองนครราชสีมา 8,943 7,933
ศาลปกครองขอนแก่น 9,635 8,612
ศาลปกครองพิษณุโลก 5,948 5,273
ศาลปกครองระยอง 5,573 4,542
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 6,098 5,378
ศาลปกครองอุดรธานี 3,528 3,015
ศาลปกครองอุบลราชธานี 5,162 4,241
ศาลปกครองเพชรบุรี 1,756 1,502
ศาลปกครองนครสวรรค์ 963 578
ศาลปกครองสุพรรณบุรี 188 88
ศาลปกครองภูเก็ต 452 128
ศาลปกครองยะลา 390 310

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563