ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

สถิติคดีปกครอง
สถิติคดีปกครอง

สนับสนุนการแสดงผลที่สมบูรณ์ใน IE9 ขึ้นไป ดาวน์โหลด IE9 หรือ ดาวน์โหลด Chrome



คดีรับเข้าทั้งหมด คดีแล้วเสร็จ
ศาลปกครองสูงสุด 41259 29899
ศาลปกครองกลาง 46541 41614
ศาลปกครองเชียงใหม่ 7172 6418
ศาลปกครองสงขลา 6385 5912
ศาลปกครองขอนแก่น 9009 7770
ศาลปกครองนครราชสีมา 8018 7121
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 5383 4615
ศาลปกครองพิษณุโลก 5316 4869
ศาลปกครองระยอง 4637 3987
ศาลปกครองอุดรธานี 2849 2281
ศาลปกครองอุบลราชธานี 4340 3780
ศาลปกครองเพชรบุรี 1379 1147
ศาลปกครองนครสวรรค์ 391 239

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561