ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

สถิติคดีปกครอง
สถิติคดีปกครอง

สนับสนุนการแสดงผลที่สมบูรณ์ใน IE9 ขึ้นไป ดาวน์โหลด IE9 หรือ ดาวน์โหลด Chromeคดีรับเข้าทั้งหมด คดีแล้วเสร็จ
ศาลปกครองสูงสุด 39663 28668
ศาลปกครองกลาง 45144 40311
ศาลปกครองเชียงใหม่ 6973 6287
ศาลปกครองสงขลา 6275 5804
ศาลปกครองขอนแก่น 8679 7584
ศาลปกครองนครราชสีมา 7638 6994
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 5199 4397
ศาลปกครองพิษณุโลก 5219 4787
ศาลปกครองระยอง 4490 3830
ศาลปกครองอุดรธานี 2704 2130
ศาลปกครองอุบลราชธานี 4177 3513
ศาลปกครองเพชรบุรี 1300 1081
ศาลปกครองนครสวรรค์ 317 188

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560