ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลสถิติทั้งหมด
ข้อมูลสถิติทั้งหมด

แสดงสถิติคดีของศาลปกครองชั้นต้น จำแนกตามภาคที่เป็นภูมิลำเนาผู้ฟ้อง

ปี ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก รวม
พ.ศ. 2561 4,094 2,402 785 774 452 8,507
พ.ศ. 2560 4,796 2,884 1,625 2,183 681 12,169
พ.ศ. 2559 5,988 3,643 1,032 1,934 793 13,390
พ.ศ. 2558 6,260 3,409 1,312 3,209 1,300 15,490
พ.ศ. 2557 2,863 1,884 666 1,070 317 6,800
พ.ศ. 2556 4,198 3,847 1,044 707 643 10,439
พ.ศ. 2555 3,918 1,364 1,049 2,274 346 8,951
พ.ศ. 2554 2,688 1,836 1,062 574 380 6,540
พ.ศ. 2553 2,296 1,306 697 565 382 5,246
พ.ศ. 2552 2,285 1,305 1,291 578 283 5,742
พ.ศ. 2551 2,292 1,057 656 457 230 4,692
พ.ศ. 2550 2,629 1,156 762 498 305 5,350
พ.ศ. 2549 2,351 1,033 903 596 302 5,185
พ.ศ. 2548 2,336 895 688 589 308 4,816
พ.ศ. 2547 1,643 879 539 486 240 3,787
พ.ศ. 2546 2,055 902 638 616 247 4,458
พ.ศ. 2545 2,018 1,112 606 546 224 4,506
พ.ศ. 2544 2,658 1,106 792 669 318 5,543
รวม 57,368 32,020 16,147 18,325 7,751 131,611

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561