ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดูทั้งหมด

ประชาพิจารณ์ร่าง
ศาลปกครองในภูมิภาค

ศาลปกครองในภูมิภาค ดูทั้งหมด

แอพพลิเคชั่นศาลปกครอง
คลังความรู้แบบเปิด
ระบบแจ้งเบาะแสการทุจริต

คดีเด่น/มติ ก.ศป.

คดีเด่น/มติ ก.ศป.

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำขอให้ทุเลาการบังคับตามกฎกระทรวง ที่กำหนดให้มีเครื่องสื่อสาร เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางและอุปกรณ์อื่นๆ ในรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
ประกาศขายทอดตลาด
แบนเนอร์ภายใน
สืบค้นคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ

สืบค้นคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ

สืบค้นบัญชีนัด

สืบค้นบัญชีนัด

สืบค้นบัญชีการฟ้องคดี

สืบค้นบัญชีการฟ้องคดี

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ