ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดูทั้งหมด

ศาลปกครองในภูมิภาค

ศาลปกครองในภูมิภาค ดูทั้งหมด

แอพพลิเคชั่นศาลปกครอง
ประชาพิจารณ์ร่าง
คดีเด่น/มติ ก.ศป.

คดีเด่น/มติ ก.ศป.

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งคดีละเมิดอำนาจศาลกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้รับมอบอำนาจ รวม 14 คดี โดยแต่ละคดีศาลลงโทษจำคุกมีกำหนด 1 เดือน แต่ให้รอการลงโทษจำคุกแต่ละคดีไว้ มีกำหนด 3 ปี และปรับแต่ละคดี 50,000
ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาด

แบนเนอร์ภายใน
สืบค้นคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ

สืบค้นคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ

สืบค้นบัญชีนัด

สืบค้นบัญชีนัด

สืบค้นบัญชีการฟ้องคดี

สืบค้นบัญชีการฟ้องคดี

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ