คำกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คำกล่าวอาเศียรวาท
ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐


ศาลปกครอง ขอกราบ อาศิรวาท
วโรกาส อันเป็นมิ่ง มงคลสมัย
มหาเศวตฉัตร คุ้มชาวไทย
คุ้มหัวใจ ไพร่ฟ้า ข้าแผ่นดิน

สืบจักรีบรมราชวงศ์
สืบทอด ธำรง รัตนโกสินทร์
สืบพระราชกรณีย์ นวมินทร์
มิรู้สุด รู้สิ้น กระแสใจ


สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ซึ่งอบอุ่น ราวแสง อุษาใส
ทรงพระเจริญ ด้วยมหาปรีชาชัย
เป็นไม้ใหญ่ ให้ร่ม แก่นครา


คือทั้งสิ้นแห่งมหาภารกิจ
แห่งทศพิธราชธรรมอันล้ำค่า
เจ้าแผ่นดิน ผู้ทรง พระกรุณา
ด้วยธรรมราชา ตลอดรัชกาล


กราบพระบาท สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ
ถวายพระพรด้วยคำกวีขาน
ขอทรงจำเริญด้วยมหาบุญญาธิการ
แผ่ไพศาลด้วยมหาบารมี


ศาลปกครองขอกราบอาศิรวาท
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาศรี
เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรทวี
เป็นร่มแห่ง แผ่นดินนี้ นิรันดร์เทอญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะตุลาการศาลปกครอง
และบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง

ผู้ประพันธ์
นาย อดุล จันทรศักดิ์ อดีตอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี